top of page

Faktor času:

Investování při neobvyklých situací

30. ledna 2019 proběhl workshop s investičním manažerem Ondřejem Klečkou na téma Faktor času: Investování při neobvyklých situacích. Čas je jednou z nejdůležitějších veličin při investování. Na workshopu Ondřej představil různé přístupy k časovému horizontu pro jednotlivé investiční styly. Detailně proberal investiční styl založený na významných událostech a neobvyklých situacích. Na praktických příkladech ukázal jednotlivé typy událostí a jak tyto události identifikovat, posuzovat a přistupovat k jejich rizikům. To znamená analýza 10 situací jako je swap aktiv RWE, turnaround plán v Tevě, ředění akcionářů Capita, akviziční boj o 21st Fox). 

Řečník

Ondřej Klečka.jpg

Ondřej Klečka

  • Grey LinkedIn Icon

Portfolio manažer

Meridon Funds

bottom of page